Dẫn đầu để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn

Đến với SPEA, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mà bạn sẽ không tìm thấy ở nơi nào khác. Chúng tôi có sức mạnh để tạo ra sự thay đổi. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Về SPEA

SPEA (School of Public and Environmental Affairs) thuộc đại học Indiana là một trong những trường chính sách công hàng đầu tại Hoa Kỳ. Chương trình thạc sỹ chính sách công (MPA) của chúng tôi được xếp hạng thứ hai trên toàn nước Mỹ.

SPEA tập hợp những nhà quản lý, nhà khoa học và nhà xã hội học. Chương trình giảng dạy của chúng tôi tập trung đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ làm việc trong khu vực công, chuẩn bị cho học viên kỹ năng giải quyết những vấn đề phức tạp trong xã hội hiện nay - những vấn đề mà một lĩnh vực nghiên cứu đơn thuần không thể giải quyết.

Và với chương trình giảng dạy độc đáo và đội ngũ giảng viên hàng đầu, chúng tôi đã được ghi nhận rộng rãi trên thế giới.

Xem xếp hạng của chúng tôi

SPEA đào tạo những nhà lãnh đạo cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế

Các chương trình của chúng tôi bao quát từ lĩnh vực chính sách công đến lĩnh vực quản lý môi trường, từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến lĩnh vực quản lý nghệ thuật.

Sinh viên đã tốt nghiệp của SPEA đã và đang phát triển tốt trong các cơ quan chính phủ, các tập đoàn tư nhân cũng như các tổ chức phi lợi nhuận – và thường có thể di chuyển trong cả 3 khu vực.

SPEA giúp tôi sẵn sàng cho sự nghiệp của mình

SPEA tập trung trang bị cho sinh viên bộ công cụ hoàn chỉnh để hướng tới thành công sau khi tốt nghiệp. Được tham dự các khóa học về tài chính, kế toán, xử lý máy tính, phân tích, nói trước công chúng, cũng như các lớp học chuyên đề cụ thể, đem đến cho tôi những kỹ năng cứng và mềm rất giá trị.